minevi.ru
страница 1
скачать файл
Додаток 16

до Інструкції

(пункт 173)

ПОРЯДОК


заповнення реквізитів реєстраційно-контрольної картки

Реквізити

Пояснення до заповнення

Назва виду документа

заповнюється відповідно до назви документа, що реєструється. Під час реєстрації листів графа не заповнюється

Автор (кореспондент)

під час реєстрації документа, що надійшов, зазначаються найменування установи (особи) - автора документа. Під час реєстрації документа, що надсилається, зазначається найменування установи (особи) - кореспондента. Допускається застосування скороченого найменування установи

Дата документа

дата, що проставляється на документі установою - автором, переноситься на реєстраційно-контрольну картку (далі - картка) з використанням цифр у такій послідовності: число, місяць, рік (число і місяць зазначаються двома парами арабських цифр, рік - чотирма арабськими цифрами)

Індекс документа

індекс, присвоєний документу установою - автором, переноситься на картку з документа, що надійшов або надсилається

Дата надходження

дата надходження документа до установи переноситься на картку з реєстраційного штампа

Індекс

індекс, присвоєний вхідному документу установою - одержувачем, переноситься під час реєстрації надходження на картку з реєстраційного штампа. Після виконання документа доповнюється номером справи за номенклатурою справ або іншими індексами

Заголовок документа або короткий зміст

переноситься заголовок, сформульований на документі. У разі відсутності заголовка на документі він формулюється відповідно до правил

Резолюція

переноситься на картку з документа основний зміст доручення, прізвище автора і дата резолюції

Відповідальний виконавець

прізвище, ініціали відповідального виконавця переносяться з резолюції, у разі потреби зазначається номер телефону

Строки виконання


проставляється число, місяць, рік (число і місяць зазначаються двома парами арабських цифр, рік - чотирма арабськими цифрами). Під час реєстрації ініціативного документа, що надсилається, проставляється очікувана дата надходження відповіді

Позначка про виконання

короткий запис того, як вирішено питання по суті, або дата та індекс документа-відповіді

______________________________
скачать файлСмотрите также:
Заповнюється відповідно до назви документа, що реєструється
20,86kb.
Документа Название документа
126,14kb.
Дмитрий Яркинов Анастасия Караваева Василий Журкин Александр Белянкин
22,56kb.
Південна філія національного університетубіоресурсів І природокористування україни
965,07kb.
Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів
65,14kb.
Абитуриенты, рекомендованные к зачислению, должны предоставить в приёмную комиссию оригинал документа об образовании
11965,7kb.
Юридические документы по дисциплине «Правоведение» Критерии оценки составления юридического документа
17,46kb.
Название мероприятия
391kb.
Пример документа для подготовки и проведения маркетинговых исследований
244,9kb.
Нормы технологического проектирования коневодческих предприятий нтп-апк 10. 04. 001-00
1510,47kb.
Дата последнего изменения документа: 2013. 06
3255,62kb.
Учебное пособие подготовлено на основе действующего таможенного законодательства по состоянию на май 2008 года. Кроме основных нормативных документа, таких как Конституция рф, Таможенный кодекс 2004 года и фз «О таможенном тарифе»
2138,86kb.